Academy Nieuws

Werken sportvelden HHH

Beste Clubs,

Zoals jullie gemerkt hebben zijn er volop werken aan de gang op het domein van het Heilig Hartinstituut Heverlee. Deze werken gaan een nieuwe fase in, waardoor ter plaatse enkele zaken wijzigen. In bijlage vind je een circulatieplan ter verduidelijking van de situatie.

De rode gearceerde zone stelt de werfzone voor. Deze zone is voor niemand toegankelijk en wordt volledig afgesloten. De groene lijnen zijn de wegen die toegankelijk blijven tijdens de werken.

Op het domein worden ook wegwijzers aangebracht om een duidelijke weg aan te duiden.

Alvast bedankt om mee te werken aan een veilige omgeving!