Academy FAQ

Binnen onze club zijn er twee Aanspreekpersonen Integriteit (API), Freddy Hernou en Heidi Vandenwijngaerden. Wij  kunnen bereikt worden via een mailtje op privacy@LeuvenBears.be of bellen op 0498/933381 voor Freddy en 0496/108323 voor Heidi.

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of vrijwilliger van onze sportclub kan je bij ons als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over ongewenst/ongepast of grensoverschrijdend gedrag. Als Club-API luisteren wij naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen wij je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Je kan zelf aangeven met wie je wilt spreken, dit kan met Freddy of Heidi zijn, of met ons beide.

Het API-team


Missie

“In de Leuven Bears Academy willen we binnen een inclusieve, warme en sociale omgeving basketters opleiden door hen maximale kansen te bieden om elk op zijn niveau zich progressief te ontwikkelen.  Onze spelers willen we zelfvertrouwen, respect en sportiviteit bijbrengen.  De club wenst op deze manier een voorbeeldfunctie te vervullen.  We streven naar een kwaliteitsvol beleid met de best mogelijke omkadering.  Het doel moet ook steeds zijn om de meest beloftevolle jongeren te laten doorstromen naar de Young Bears en de A-ploeg.  De Academy staat dus niet op zichzelf maar is ingebed in de club, Leuven Bears als One Family.”


Wie behoort tot de Leuven Bears Academy

De Academy van Leuven Bears omvat alle valide en mindervalide basketbalspelers, ploegen, coaches en begeleiders van de allerjongsten (Future Bears) tot de masters (35+) op alle niveaus van recreatief tot (inter-)nationaal, behalve de professionele A-ploeg. Verder bieden we G-basket en rolstoelbasket voor zowel meisjes als jongens en voor alle leeftijden, recreatief, competitief en top-basket voor jongens.


Plaats binnen de organisatie

Binnen de vzw Leuven Bears is de Academy verantwoordelijk voor alles wat met de jeugd te maken heeft, zoals hierboven besproken. Daarnaast heeft de vzw ook een A-ploeg met professionele spelers, actief in de hoogste competitie van België, waar uiteraard een nauwe samenwerking mee is. Deze A-ploeg heeft een specifieke werking en organisatie, die in symbiose met de Academy en de supportersclub haar doelen probeert te verwezenlijken.


Doel

Het doel van de Academy is om de missie van de club in de praktijk om te zetten. Hiervoor rekent ze op vele vrijwilligers, die elk hun steentje bijdragen aan het succes. De goede basketopleiding van de spelers, alsook de waarden die we willen meegeven, zijn de verantwoordelijkheid van de vele coaches. Zij gaan samen met de sportief coördinatoren zorgen dat elke speler de kans krijgt om zich naar zijn kunnen te ontwikkelen. De ouders en directe omgeving van de spelers worden nauw betrokken, zodat zij mee kunnen zorgen voor een optimaal spelplezier als ook de ontwikkeling van de spelers. De coaches worden ondersteund om in goede omstandigheden de spelers te begeleiden en verder te groeien. 


Concreet vertaalt dit zich in het aanbieden van trainingen en wedstrijden op regelmatige basis, trainingskampen en tornooien tijdens de schoolvakanties. Om dit op een optimale manier te doen is er een samenwerking nodig tussen het bestuur van LB Academy, de verschillende werkingsteams zoals hieronder beschreven, de spelers en hun omgeving.

Download hieronder de gedragscode van de Leuven Bears

Gedragscode Leuven Bears

Als Leuven Bears willen wij graag dat onze spelers zich sportief gedragen, daarom is het belangrijk om een paar goede afspraken te maken. Het volledige huishoudelijke reglement kan je hieronder downloaden.

Huishoudelijk reglement van de Leuven Bears

De aansluitingen verlopen volgens een vast patroon waarbij de kandidaat speler na een contactname met ons, verzocht wordt een "Inlichtingenformulier" on-line in te vullen. Een "Inlichtingenformulier" is geenszins beslissend over een aansluiting. Het is pas na het vervullen van de nodige formaliteiten dat de kandidaat speler kan beschouwd worden als aangesloten. Het indienen van een "Inlichtingenformulier" staat dus niet gelijk aan een aansluiting.

De aanvragen worden per leeftijdsreeks opgenomen in een wachtlijst, in volgorde van de datum van aanvraag.

Na het invullen van het inlichtingenformulier wordt de speler gecontacteerd om zijn aanvraag verder te behandelen. Er wordt dan nagegaan of er nog plaats vrij is en zo ja in welke ploeg. Eventueel kan een kandidaat speler de gelegenheid krijgen om enkele keren mee te trainen alvorens aan te sluiten via zogenoemde proeftrainingen. Het blijft wel belangrijk om in elk geval eerst een inlichtingenformulier in te vullen, zoniet zal je niet toegelaten worden om mee te proeftrainen.

Nadien kan je van thuis uit aansluiten bij de Leuven Bears via de link: https://vblbeid.wisseq.eu. Hier lees je hoe je jezelf kan inschrijven bij Basket Vlaanderen met je eID: https://bit.ly/AansluitenBVL. Dit zal alleen bevestigd worden wanneer het inlichtingenformulier bij de club werd ingevuld en geregistreerd.

Ben je niet in het bezit van een kids ID of een kaartlezer, dan maken we een afspraak om de aansluiting in orde te brengen. Indien aansluiten langs elektronische weg niet lukt kan men op afspraak langskomen om de nodige papieren in te vullen en te ondertekenen. Maak steeds een afspraak vooraf op aansluitingen@leuvenbears.be om er zeker van te zijn dat er iemand aanwezig is!

Afhankelijk van leeftijd en of u wenst lid te worden als speler of niet-speler dient er een ander formulier te worden ingevuld. 

Klik op het overeenstemmende formulier:

Dames/meisjes die graag willen basketten, kunnen zich aansluiten bij Basketclub Dames Leuven op http://www.damesbasketleuven.be/  en kunnen contact opnemen met  secretaris@damesbasketleuven.be

Naast "competitie" bestaat de mogelijkheid aan te sluiten binnen het BB4Fun (BasketBall For Fun) concept. Hierbij wordt uiteraard wekelijks getraind maar is het aantal wedstrijden beperkt en worden deze gespeeld in het kader van vriendschappelijke jeugdontmoetingen met clubs die binnen hetzelfde concept werken.

BB4Fun wordt aangeboden voor spelers >14 jaar (U16/U18/U21/Seniors).

Mutaties zijn hier niet van toepassing.

  • Klik op de handige link onderaan de pagina: http://clubtickets.be/o/2
  • Klik op de gewenste match
  • Gratis tickets Academy beschikbaar tot 24 uren voor aanvang
  • Kies Thuis en Leden Academy - balkon D of andere aan aantal 1
  • Vul je gegevens bovenaan in en kopieer deze info naar alle tickets
  • "Heb je een membershipkaart nummer" invullen (code in je profiel: wedstrijdcode A-ploeg)
  • Ga akkoord met de algemene voorwaarden en bevestig
  • Je ontvangt de bevestiging op je scherm en via mail
  • Ticket moet niet uitgeprint worden, wordt digitaal gescand


Op het einde van het seizoen worden er voor de jongste leeftijdsreeksen proeftrainingen gegeven. Op die manier kan er al eens kennis gemaakt worden met het basketballen (max 3x trainingen) en kan er nadien beslist worden of de speler al dan niet wenst aan te sluiten.

Deze proeftrainingen worden dikwijls gecombineerd met doorschuiftrainingen waarbij spelers op het einde van het seizoen reeds trainen met de spelers van de leeftijdsreeks voor volgend seizoen. Dit laat de sportieve coördinatoren toe om de indeling van deze reeksen tijdig te doen.

Momenteel zijn de data voor deze proef- en doorschuiftrainingen nog niet gekend, we communiceren deze hier zodra we meer weten.

Als je aan een proeftraining wenst deel te nemen, kan je best eerst contact opnemen met de sportief coördinator van jouw leeftijdsreeks, en moet je sowieso op voorhand een inlichtingenformulier invullen, zodat we jouw gegevens hebben en je verzekerd bent.

Voor de lage ringen (U7-U8-U10-U12) zijn er geen trainingen tijdens de schoolvakanties.

De overige reeksen trainen gewoon verder tijdens de vakanties, doch op feestdagen zijn de sporthallen meestal gesloten en is er geen training.

Heb je je gekwetst tijdens een training of wedstrijd?

Vul dan zeker het aangifteformulier van Ethias in: deel A dien je zelf in te vullen (vergeet hierbij zeker je rekeningnummer niet in te vullen) en deel C dient door de arts ingevuld te worden. Bezorg nadien het ingevulde formulier aan het secretariaat van de club. Je mag het ook inscannen en mailen naar ledenbeheer@leuvenbears.be. 

De club registreert het formulier dan online bij Ethias en bevestigt het dossiernummer. Daarna zal je gecontacteerd worden door Ethias om de verdere formaliteiten te vervullen. Dit kan 6 à 8 weken duren.

Aangifteformulier
BB4FUN -14 €212,00
BB4FUN +14 €287,00
U07 A €232,00
U07 B €232,00
U08 A €354,00
U08 B €354,00
U10 A €365,00
U10 B €365,00
U10 C €365,00
U10 D €365,00
U12 A €455,00
U12 B €455,00
U12 C €395,00
U12 D €395,00
U14 A €612,00
U14 B €612,00
U14 C €488,00
U14 D €488,00
U16 A €631,00
U16 B €631,00
U16 C €631,00
U16 D €488,00
U18 A €631,00
U18 B €631,00
U18 C €631,00
U18 D €488,00
U21 A €652,00
U21 B €515,00
U21 C €515,00
CAS Leuven Bears ROL R €53,00
JBOW €161,00
LBOW A €161,00
LBOW B €161,00
HSE C €509,00
HSE D €509,00
HSE E €509,00
HSE F €509,00
HSE R €360,00
Masters €252,00
Datum Locatie Omschrijving