Academy Nieuws

De Paasklokken komen er aan!

In het vooruitzicht van Pasen zetten wij opnieuw een actie op touw om onze Academy te ondersteunen! De Academy is het geheel van de activiteiten die de Club organiseert voor de brede jeugdwerking inclusief het rolstoelbasket.


Om een goede ondersteuning te kunnen garanderen zijn er gekwalificeerde medewerkers nodig, talrijke vrijwilligers en vooral meer zaalcapaciteit en materialen in de bredere zin. Voor mensen in de zakelijke wereld, typisch onze partners zal het dan ook zeer duidelijk zijn dat zoiets extra inspanningen en vergt en dat hier een extra kost tegenover staat.

De eerste Paasklokken lieten zich al spotten in het Leuvense, beladen met een omvangrijke lading paaseitjes.

Dit seizoen is het aanbod wat gevarieerder. Op onze Webshop kan je de verschillende combinaties terugvinden!

Externe link