Academy LBOW

Inclusie staat voorop

Jongeren en studenten bewuster maken aangaande het aspect "hoe actief leven met een handicap" is een grote doelstelling. Onze sporters worden soms nagekeken op straat omdat ze anders zouden zijn.....maar dat zijn ze net niet! Door het bezoeken van onze doelgroep - de jongeren van lagere en middelbare scholen, hogescholen en universiteiten - maken we dit tastbaar en bespreekbaar .

LBOW komt zelf naar de scholen, hogescholen en universiteiten .We vinden het belangrijk dat iedereen, ook zij die geen beperking hebben, kunnen kennismaken met het rolstoelbasketbal. LBOW zet zich zo ten volle in om de drempel, die vaak bestaat tussen kinderen met en zonder beperking, tot een minimum te herleiden en zet hen aan om zich bij een sportclub aan te sluiten. Inclusie werkt inderdaad in beide richtingen.

Binnen de werking van de Junior Bears on Wheels, hebben we geleerd om naar de vaak jonge sporter met een beperking te kijken door een sportbril en zeker niet door een gehandicaptenbril. We confronteren onze leden niet met hun beperking maar leren ze juist hun mogelijkheden. beter te benutten.

We wakkeren hun enthousiasme aan en vormen één groot team dat elkaar door dik en dun steunt, zowel voor, tijdens als na de rolstoelbasketwedstrijd . “ One team “, ook samen met onze oudere spelers . Dat we hun kwaliteiten laten primeren, komt niet alleen ten goede aan het sportgebeuren, het vergroot ook hun algemeen zelfvertrouwen. Zo helpen we ze om later hun plek als volwaardig persoon in de maatschappij makkelijker in te nemen.

Dit laatste beschouwen we als ons hogere sociale doel.